گنجور

ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان
 

بخش ۱- تمهید بزرگمهر بختگان

بخش ۲ - خواننده باید اصل و غرض تألیف کتاب را بشناسد

بخش ۳ - فایده در فهم است نه حفظ

بخش ۴ - علم به کردار نیک جمال گیرد

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲