گنجور

ابیات پراکنده

 
منوچهری
منوچهری » دیوان اشعار » ابیات پراکنده
 

ابیات پراکنده