گنجور

مطلع دوم

 
خاقانی
خاقانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات عربی
 

اعاد روحی هواء بغداد

و زاد روحی قضاء بغداد

یصید لیث الرجال خاتلة

بعین ظبی نساء بغداد

ترمی برشق اللحاظ و اعجبا

آرامیات ظباء بغداد

بالمسک قدت نبالها و لها

ابهی نصالا نساء بغداد

اذا اظل السماء یحجبها

اضحت و اضحت سماء بغداد

من کل شمس اذا بدت فبدا

وقت مساء ضحاء بغداد

امسی و شمس الضحاء تصحبنی

فلی صباح مساء بغداد

ملواح قلبی الملاح صادبها

اشرق نار لقاء بغداد

بذات درع ذوی الدروع سنت

للقتال التقاء بغداد

قدسیق بالخراب و احربا

انا الخدیر استباء بغداد

رقیقة الراء عندها و غدا

غلیظة الحرف باء بغداد

فی نکهة العید عطرت نفسی

و ذاک عطر کباء بغداد

اوسع من فکرتی و انور من

سواد قلبی سواء بغداد

اعذب من لهجتی و اطهر من

ماء جفونی عفاء بغداد

فصار خاقان ماؤه حذقت

اذا رآه اصطفاء بغداد

سیقتدی حیص بیص لی نعما

بحیص بیص اقتداء بغداد

وکم الم لی ارحه امل

لما اتاه شفاء بغداد

ما حیص بالفتی و لا بیص

بل کلمات مراء بغداد

حیص و بیص کاذب وقطا

له و منه بکاء بغداد

ها انا عنقاء شایع خبری

و حاسدی خنفساء بغداد

یسرق لفظی کانه جرد

و نبته بافقاء بغداد

تشد و ابشعری طیور روضتها

الغناء منها غناء بغداد

یثار فیها معربا کیعربها

فراش نیلی حناء بغداد

خطبت فیها کقس ساعدة

فسا عدتنی ذکاء بغداد

بالعربی الجدید مقولة

شبهنی اولیء بغداد

لاعجمی ولا قصیر لهی

بل کنز نطقی براء بغداد

فالعجمیون کلما افتقروا

لم یغن عنهم ولاء بغداد

لحب مرضی الجفون جامرهم

فی القلب داعیاء بغداد

سود نقابهم و اوجههم

صفر و فیها ابتلاء بغداد

اعجیب مدلین عرضت علی

عیسی لا غیاد آء بغداد

فالصفر و السود یغنیهم و لهم

بیض و حمر دواء بغداد

بارض بغداد تلتجی امم

و بالامام التجاء بغداد

خلیفةالله و النبی معا

بمنصبیه ازدهاء بغداد

المستضی فی السواد بدرجی

و من دجاه ضیاء بغداد

تراب نعل الامام کحل ذوی

الابصار بل کیمیاء بغداد

غذت وجوه الملک تخدمه

عنوی و ینوی علاء بغداد

دعیت عند الامام ثم قضی

علی فرضا دعاء بغداد

ببغداد فی درب فالوذج

مغان من الخلد انموذج

نزلت بها ثم فی رحلتی

تیمنت فالا بفالوذج

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

کانال رسمی گنجور در تلگرام