گنجور

بابٌ فی ذکر ائمّتهم من التّابعین، رضوان اللّه علیهم

 
هجویری
هجویری » کشف المحجوب » بابٌ فی ذکر ائمّتهم من التّابعین، رضوان اللّه علیهم
 

۱- اویس قرنی، رضی اللّه عنه

۲- هَرِم بن حیّان، رضی اللّه عنه

۳- ابوعلی الحسن بن ابی الحسن البصری، رحمةاللّه علیه

۴- سعید بن مسیّب، رحمة اللّه علیه