گنجور

اشعار عربی

 
هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی
 

شماره ۱: تجافی طبیبی نائیا عن‌دوائیا

شماره ۲: سلمی علی رحلها و الرحل محمول

شماره ۳ - فی مدیح الرسول صلی الله علیه و آله و سلم: نادمت اهل الحمی یوما بذی سلم