گنجور

حاشیه‌ها

 

سلام در بیت چهارم مصراع دوم درستش اینه”از فنا خط گرد عالم برکشید”

iceboy71 در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۱


دربیت سوم: قافیه رغایت نشده است!

جمشید پیمان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۷:۱۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۱۵


مس زدن
زدن طشت و سینی مس گاه گرفتن ماه یا خورشید

ا.م. در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۵۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۶۲۳


سلام
باید دو مصراع اول و مصراع دوم بیت پنجم با علامت سؤال نوشته بشه.
این غزلم بر اساس یکی از غزلیات حافظ سروده شده
نمیدونم غزل چندمه
با همین تیپ قافیه ها

بهروز در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵ - نقش حقایق


ببخشید
مورا می بینم
مرسده

merce در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳


روفیای گرامی
درود
ممنون که مرا شایسته دانستید به دوستی خود
من با این شعر مولانا
در حدیث آمد که یزدان مجید
خلق ادم را سه گونه آفرید
از دوران دبیرستان مشکل داشتم از چند جهت
از اینکه این حدیث نبوی نیست
از اینکه یزدان مجید را عادل ندانسته که بین افراد بشر در آفرینش تفاوت قائل شده
از اینکه مردمان نادان را با خران مقایسه کرده
{من هیچگاه خران را ابله و نادان ندیده ام}
از اینکه می فرماید
خرده‌کاریهای علم هندسه
یا نجوم و علم طب و فلسفه
که تعلق با همین دنیاستش
ره به هفتم آسمان بر نیستش
این همه علم بنای آخرست
که عماد بود گاو و اشترس
و چند ازاینکه های دیگر که درین مقال نگنجد
درست می فرمایید اینجا نیز گفتار مولوی عین گفتار شماست
گفتا که من خربنده‌ام پس بایزیدش گفت رو
یا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا
میفرماید تا او در زندان کسب و کار دنیوی ست از یاد خدا غافل است ، که کار نفس نیز همین است
لاجرم اسفل بود از سافلین
ترک او کن لا احب الافلین
منتها به جای اینکه از همه ی مشاغل دنیوی نام ببرد فقط به چاروادار اکتفا کرده
این مثالی را که از امتحان روانشناسی آوردید بسیار بسیار مناسب حال این بنده است بارها امتحان کرده ام که چنینم ، مو را می نینم ولی پیچش آنرا نه
ازین نظر نوشتم که :این مرسده جز آنچه که می بیند درک نمی کند
به هر حال ممنونم که مرا بی جواب نمی گذارید
خوب و خوش باشید
مرسده

merce در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳


باسلام وشب بخیربه دلیرمردان پاک سرشت نه شیطت طنین،
باری یک فال رودررابطه بااین غزل لا زم میدانم دراین ساعت درج
کنم وفال مذکور،:
دلت ازکسی پراست در
مساءلی که مربوط به آن نمیشوداظهارنظر
میکندوباعث رنجش تومیشوداوبسیاربه،،،
زندگی توحساس میباشد،سعی کنیدخود،
رانگران نکنیدوازغم وغصه بپرهیزیدوبدانید
اگراشتباهی ازشماسربزنددربرابرخداوند،،،،
بزرگ مسءول هستید،درپایان آنچه برخود
نمی پسندی بردیگران نیزمپسند.
دست ،حق نگدارتان،،،،،،،،،،بدرود

کمال در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۰


باسلام ودرودبه دوستان
یک فال دررابطه با این ،،
غزل لازم میدانم درج کنم،
که:
دلت ازکسی پراست در
مساءلی که مربوط به آن نمشوداظهارنظر
میکندوباعث رنجش تومیشوداوبسیاربه،،
زندگی توحساس میباشد،سعی کنیدخودرا
نگران نکنیدوازغم وغصه بپرهیزیدوبدانید
اگراشتباهی ازشماسربزنددربرابرخداوند،،،
بزرگ مسءول هستید،درپایان آنچه برخود
نمی پسندی بردیگران نیزمپسند،
خداوندنگهدارتاننننننننن.

کمال در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۰


جناب شهریار،
با پوزش از تصدیع پی در پی من متاسفانه از جمله‌ی:
”هرکه را (که) سخن ( را )درد نمیکند، تیغ سزاست” چیزی در نمی یابم ،
شمارا به خیر و مرا به سلامت.

ایران نژاد در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۲


بیت دوم مشکل وزنی دارد
استاد شجریان در کاست قاصدک به شکل زیر این بیت را خوانده اند:
ای جان من مولای تو، دل غرقهٔ دریای تو

دلیر در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۱۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۵۲


متن انگلیسی این شعر :
Drink wine. This is life eternal. This is all that youth will give you. It is the season for wine, roses and drunken friends. Be happy for this moment. This moment is your life

دلارام در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۴۷


این کم لطفی است که بگویید شما بیش از دیدنی ها را درک نمی کنید .
همین قدر که دوست دارید بدانید برای سعادتتان کافیست دوست عزیز .
به یاد دارم یک آزمون روانشناسی را که در آن از افراد میخواستند کلمه انگلیسی درون یک چارگوش را بخوانند . کلمه مزبور هاشور خورده بود و همه بی درنگ انرا می خواندند . ولی زمینه هاشور نخورده ای که ان واژه را در بر گرفته بود خود واژه بزرگتر دیگری بود که بیشینه مردم آنرا ندیده تنها واژه کوچکنر را می دیدند .
سرتان را درد نیاورم . روانشناسان اینگونه برداشت کردند که ما بیش از نیمی از اطلاعات دنیای پیرامون خود را هرگز دریافت نمی کنیم .
شاید کافیست تنها بهتر ببینیم و بهتر بشنویم و …

روفیا در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳


مرسده گرامی
لطفا بخش :
در حدیث آمد که یزدان مجید
خلق ادم را سه گونه آفرید
را دوباره بخوانید .

آیا فکر نمیکنید در غزل فوق مقصود مولانا از خر بنده کسی است که که بنده تن خود یا بنده نیمه مایل سفلی خود است ؟!
آخر شغل چارواداری که دلبستگی اش به دنیا بیش از سایر مشاغل نیست !!
دوست تر دارم اگر دچار وهم و پندار شده ام اینرا از یک دوست بشنوم .
سپاسگزارم .

روفیا در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳


شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

پس از خواندن انتقادهای دوستان از ترجمه شعر، به طور تصادفی یک بخش را انتخاب و ترجمه را با اصل شعر مقایسه کردم. متأسفانه اختلاف های زیادی بین اصل شعر و ترجمه بود. به گونه ای که رغبت نکردم ترجمه بخش های دیگر را بخوانم. برای سایت گنجور متأسفم که چنین ترجمه ای را همردیف اثر فاخر استاد شهریار قرار داده است.

شهریاران در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۳ دربارهٔ منظومهٔ حیدر بابا


نوشیروان : انوشیروان : لقب خسرو اول پادشاه معروف ساسانی (۵۳۱-۵۷۹ م.) که به عدل شهرت داشت .

مجید محمدپور در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۰ دربارهٔ حکایت شمارهٔ ۲


چشمخانه : کاسه ی چشم

سایر حکما : همه ی دانایان

تأویل : گزارش و تعبیر خواب

مجید محمدپور در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۹ دربارهٔ حکایت شمارهٔ ۲


محمودِ سبُکتَکین : سلطان محمود غزنوی ، پسر سبکتگین ۴۲۱ ه . ق . فرمانروایی داشت و جنگ ها و پیروزها و وسعت قلمرو حکومت او معروف است . اضافه دو کلمه ، انتساب پسر را به پدر ( اضافه اِبنی ) می رساند .

مجید محمدپور در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۶ دربارهٔ حکایت شمارهٔ ۲


ببخشید دگر بذر نکاریم

مجتبی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۷۵


ولی فکر کنم درست تر اینه
بجزمهر بجزعشق دگر ذرنکاریم

مجتبی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۷۵


مولانا اهل سنت بوده است پس این شعر قطعا در وصف حضرت مهدی (عج) نبوده است. باتوجه به اینکه اکثر شعرهای مولانا در وصف خدا بوده است این شعر هم نمونه ای از آن هاست که در آن از احوالات خود با معشوق آسمانی خود سخن میگوید.

شهرزاد در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۱۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۸۷


[صفحهٔ اول] … [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] … [صفحهٔ آخر]