گنجور

خاتمة‌الکتاب

 
عراقی
عراقی » عشاق‌نامه » خاتمة‌الکتاب
 

سر آغاز

غزل

مثنوی