گنجور

فصل نهم

 
عراقی
عراقی » عشاق‌نامه » فصل نهم
 

سر آغاز

غزل

مثنوی

حکایت

غزل

مثنوی