گنجور

مذمت مگس (ذوبحرین)

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » منظومه‌ها » مذمت مگس (ذوبحرین)
 

ای مگس!: ای مگس‌، ای دشمن نوع بشر

داستان «‌خرفستر»: بشنوی ار گفتهٔ پیر مغان

خانه را پاک دار تا مگس نیاید: دعوت او مسکن پر چرک تست