گنجور

ترکیبات

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات
 

شماره ۱: باز بر شاخسار حیله و فن

شماره ۲: دوشینه ز رنج دهر بدخواه