گنجور

بیان وادی معرفت

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی معرفت
 

بیان وادی معرفت

حکایت مردی که در کوه چین سنگ شد

حکایت عاشقی که خفته بود و معشوق بر او عیب گرفت

حکایت پاسبانی عاشق که هیچ نمی‌خفت

گفتار عباسه دربارهٔ عشق و معرفت

حکایت محمود و دیوانهٔ ویرانه‌نشین