گنجور

بیان وادی توحید

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی توحید
 

بیان وادی توحید

عقیدهٔ دیوانه‌ای دربارهٔ عالم

حکایت پیرزنی که کاغذ زری به بوعلی داد

راز و نیاز لقمان سرخسی با پروردگار

حکایت عاشقی که در پی معشوق خود را در آب افکند

حکایت محمود و ایاز و حسن در روز عرض سپاه