گنجور

حکایت طاووس

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت طاووس
 

حکایت طاووس

قصه رانده شدن آدم از بهشت