گنجور

حکایت کوف

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف
 

حکایت کوف

حکایت مردی که پس از مرگ حقه‌ای زر او بازمانده بود