گنجور

داستان همای

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » داستان همای
 

داستان همای

احوال سلطان محمود در آن جهان