گنجور

حکایت بوتیمار

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت بوتیمار
 

حکایت بوتیمار

گفتگوی مرد دیده‌ور با دریا