گنجور

حکایت بلبل

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت بلبل
 

حکایت بلبل

حکایت درویشی که عاشق دختر پادشاه شد