گنجور

حکایت بط

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط
 

حکایت بط

عقیده دیوانه‌ای درباره دو عالم