گنجور

حکایت طوطی

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت طوطی
 

حکایت طوطی

گفتگوی خضر (ع) با دیوانه‌ای