گنجور

ترجیعات

 
انوری
انوری » دیوان اشعار » ترجیعات
 

شماره ۱ - له ایضا: تا به کنون پرده‌نشین بود یار

شماره ۲ - وله ایضا: در خرابات عاشقان کوییست